Chủ nhật, 23/02/2020|
Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
 • Hà Thị Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhuân viên Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Phạm Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế học đường
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp