Chủ nhật, 23/02/2020|
Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú