Chủ nhật, 22/09/2019|
Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú